Alkohol og Uligheder

WHO Europa definerer ulighed i sundhed i guiden Alcohol and inequities som systematiske forskelle i sundhed, der kan undgås gennem passende politiske indgreb og som derfor må anses for at være urimelige og uretfærdige. Guiden er udformet som et redskab til at takle ulighed som følge af alkoholrelaterede problemer og skader. Guiden har blandt andet til formål at sætte fokus på sociale determinanter, der kan lede til alkoholproblemer.Publiceret

01.01.14


Udgiver

WHO Regional office for Europe


Forfattere

 • Belinda Loring

Kategori

Guidelines


Guiden indeholder en model til forståelse af begrebet folkesundhed og de faktorer som tilsammen skaber vores sundhed, herunder hvordan alkohol gennem livet kan bidrage til skævhed i sundheden. Guiden Alkohol og Ulighed er udviklet som et led i WHO’s 2020 Sundhedsplan, og har til formål at støtte og vejlede europæiske lovgivere og politikere med at forbedre designet og implementeringen af lovforslag rettet mod at reducere og eliminere alkoholrelaterede skader. Den europæiske region har det højeste alkoholforbrugsniveau i verden og dermed også i omfanget af skader på grund af alkohol. Guiden understøtter hovedmålet i Sundhed 2020, der er godkendt af 53 af WHO’s europæiske medlemslande i 2012, herunder Danmark.

Guiden søger på en praktisk måde at hjælpe de europæiske lovgiver og politikere til at opnå de mål, der er blevet sat for Sundhed 2020. Guiden bygger på videnskabeligt materiale, herunder rapporten, Europe’s review of social determinants and the health divide in the WHO european region, også udgivet af WHO Europa. Guiden opstiller forskellige praktiske løsningsmuligheder med henblik på at reducere forbrugs- og skadesniveauet, men også den ulige fordeling af alkohol relaterede skader. Dette gøres ved at sætte fokus på sociale determinanter, der kan lede til alkoholmisbrug samt de relaterede sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser.

De centrale budskaber i guiden er:

 • Velmenende interventioner på folkesundhedsområdet gør ofte sundhedsmæssige uligheder værre, hvorfor lighed i sundhed udtrykkeligt bør overvejes ved udformningen af alle politikker og programmer møntet på at løse alkoholproblemer og skader.
 • Uddannelse og gode råd alene løser ikke omfanget af alkoholrelaterede skader, sandsynligvis gør de i stedet uligheden værre.
 • Sammenhæng og samhørighed i indsatserne er vigtige for at sikre initiativerne for at reducere ulighed i sundhed ikke undermineres af andre tiltag og politikker.
 • Antag ikke, at det der virker generelt i befolkningen fungerer overfor alle, undersøg derfor effekten af et tiltag indenfor forskellige socioøkonomiske og aldersmæssige befolkningsgrupper
 • Alle politikker bør overvåges for at sikre initiativerne fungerer effektivt og opfylder formålene om at bedre ligheden i Folkesundheden.

 

Afslutningsvis bringer guiden en tjekliste med henblik på vurdering af i hvilken grad de mest effektive muligheder for at reducere den alkoholrelaterede ulighed i sundhed udnyttes.


Alcohol and inequities WHO.PNG

Alcohol and Inequities - Guidance for addressing inequities in alcohol-related harm

 • Publiceret

  01.01.14

 • Side

  36

Forfattere

Belinda Loring

Download
322,3 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!