Korte interventioner for studerende med højt alkoholforbrug

En amerikansk analyse af udvalgte studier har undersøgt effekten af kortere interventioner blandt universitetsstuderende med højt alkoholforbrug. Resultaterne tyder på, at enkelt-sessioner kan have en beskeden reducerende effekt på alkoholforbruget, større dog hvis metoden bygger på motiverende interviews (MI).Publiceret

24.06.15


Udgiver

Journal of Studies on Alcohol and Drugs


Forfattere

  • Jennifer E. Samson
  • Emily E. Tanner-Smith

Kategori

Videnskabelig artikel


Formålet med studiet var at foretage en metaanalyse, der opsummerer effekten af ​​korte, enkelt-sessions interventioner i forsøget på at reducere alkoholforbrug blandt studerende med et højt alkoholforbrug.

Metaanalysen blev foretaget ved en litteratursøgning, hvor der blev identificeret 73 studier, der sammenligner virkningerne af en enkelt kort intervention med vanlig behandling eller en kontrolgruppe uden behandling blandt studerende med højt alkoholforbrug.

Resultaterne tyder på, at interventionens varighed ikke påvirker effekten af den korte intervention. Den gennemsnitlige varighed af interventionerne var 41 minutter, og interventionerne varierede fra 2 til 180 minutter. Resultaterne tyder på, at korte interventioner der bygger på MI reducerer indtaget af alkohol blandt universitetsstuderende med højt alkoholforbrug sammenlignet med ingen interventioner samt alternative interventioner i form af kognitiv adfærdsterapi eller psykoeducation. Den største effekt var forbundet med personlige, interaktive og motiverende tilgange. Dog var de statistisk signifikante fordele beskedne.

Endelig tyder resultaterne på at langsigtede virkninger er svagere end kortsigtede virkninger. Konklusionen bygger dog her kun på 10 undersøgelser.


single session alcohol interventions for heavy drinking college students billede.PNG

Single-Session Alcohol Interventions for Heavy Drinking College Students:A Systematic Review and Meta-Analysis

  • Publiceret

    24.06.15

  • Side

    14

Forfattere

Jennifer E. Samson Emily E. Tanner-Smith

Download
373,1 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!