Guide til at afklare unges risiko for alkoholproblemer

National Institut on Alcohol Abuse and Alcoholism i USA har udgivet en praksisguide til at identificere og hjælpe unge, der har risiko for at udvikle alkoholproblemer. Guiden er målrettet læger og sundhedsfaglige personer, som arbejder med unge i alderen 9-18 år.Publiceret

01.01.11


Udgiver

National Institut on Alcohol Abuse and Alcoholism


Kategori

Guide


Guiden er udviklet til amerikanske forhold og kan derfor kun tjene som inspirationsmateriale for danske forhold.

To spørgsmål afklarer unges risiko for alkoholproblemer

Guiden anbefaler to spørgsmål, som sundhedsfaglige personer kan bruge til at afklare, om unge er i risiko for at udvikle alkoholproblemer.

Først spørger man ind til vennernes brug af alkohol. Ved at spørge om vennernes forbrug, får man en tidlig indikation af den unges fremtidige alkoholforbrug. Spørgsmål to omhandler den unges eget forbrug – Hvor ofte drikker du alkohol? Begge spørgsmål er valgt ud, fordi svarene giver et godt indtryk af, om den unge har risiko for at udvikle alkoholproblemer.

Spørgsmålene kan stå alene eller bruges sammen med andre screeningsværktøjer eller i forbindelse med et interview.

4-trins metode (se billede):

  1. Stil de to spørgsmål. Svarene giver mulighed for at inddele de unge i grupper med og uden risiko. De unge der drikker, bliver opdelt på tre risikoniveauer ud fra deres alder og hvor ofte de drikker: Lav- moderat og høj risiko.
  2. For unge uden risiko: I guiden er der to forslag til samtaler afhængig af, om den unges venner drikker, eller ikke drikker. Samtalens omdrejningspunkt er at rose og bekræfte den unge i, at det er sundt ikke at drikke og give gode råd til at håndtere situationen, hvis vennerne drikker. For unge med risiko består trin 2 i at vurdere risikoniveauet gennem videre samtale.
  3. For unge med risiko består trin 3 i at give råd og støtte. Guiden præsenterer en række tiltag opdelt i forhold til risikoniveauet. Ved moderat til høj risiko indgår spørgsmål om forældrenes medviden og behov for at involvere forældrene.
  4. For unge med risiko består trin 4 af en opfølgning. Opfølgningen er opdelt efter, om den unge har opnået, eller ikke har opnået de mål, der var blevet sat.

I guiden er der også lagt vægt på, hvordan man spørger, vurdere og taler videre med de unge. Afslutningsvis får man baggrunden for de enkelte trin og metodegrundlag.

Forskel på USA og Danmark
Alkopedia.dk gør opmærksom på, at guiden er udviklet til forhold i USA og derfor kun tjene som inspirationsmateriale til afdækkende samtaler med unge i Danmark. I Danmark skal man i dialogen med den unge, overveje om forældrene skal involveres (dette tema er med i guiden) og om familien/den unge også skal have hjælp til at få råd og støtte gennem kommunen, herunder om der skal ske en underretning gerne i samspil med familien og den unge.

 

 


alcohol screening youth guide.JPG

Alcohol screening and brief intervention for youth - a practitioner's guide

  • Publiceret

    01.01.11

  • Side

    46

Download
4,4 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!