Evaluering af indsatser på festivaler og spillesteder

Kampagnerne Musik Against Drugs og Mindre Druk – Mere Fest er igen blevet evalueret i 2015. Evalueringen omhandler 4 festivaler og 5 spillesteder og deres arbejde med kampagnerne.Publiceret

01.01.16


Udgiver

Advice


Kategori

Rapport


Fra Rapporten:

Roskilde Against Drugs og Music Against Drugs

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Dansk Live siden 2003 kørt kampagnen ”Roskilde Against Drugs”(RAD) på Roskilde Festivalen. Fra 2008 udvidede man kampagnen til andre festivaler under navnet ”Music Against Drugs”(MAD).

Kampagnen blev i 2009 udvidet til også at omfatte en række spillesteder rundt om i hele landet. I 2015 er der rundt om i landet ca. 70 festivaler og spillesteder, der bakker op om kampagnen 1. Formålet med kampagnen MAD er at markere en klar holdning mod stoffer og ønske om at hjælpe de unge med at sige nej til stoffer. Den primære målgruppe er unge mellem 16 og 24 år.

Mindre Druk. Mere Fest

Foruden MAD har Sundhedsstyrelsen og Dansk Live også taget initiativ til kampagnen ”Mindre Druk. Mere Fest” (MDMF), som tidligere har været gennemført på ca. 14 festivaler. Som et nyt tiltag bliver kampagnen i 2015 også gennemført på en række spillesteder. MDMF har til formål at reducere alkoholindtagelse blandt teenagere og skal rette fokus på 18-års-aldersgrænserne for udskænkning af alkohol i barer på festivaler og spillesteder.

Kampagnen har to primære målgrupper: festival- og spillestedsmedhjælpere og forældre til teenagere på festival 2. Den sekundære målgruppe er de unge selv.

Evaluering

Evalueringen fokuserer på to målgrupper; de unge mellem 16 og 24 år og festivals - og spillestedsmedhjælpere i barer på de udvalgte festivaler og spillesteder.

Kampagnerne består af en lang række forskellige materialer rettet mod målgrupperne (se bilag 1: Kampagneelementer). Festivalerne og spillestederne vurderer selv, hvilke materialer de ønsker at bestille, og det er derfor ikke alle materialer, der går igen på samtlige festivaler og spillesteder, hvor for kampagnernes eksponeringsgrad også er varierende fra sted til sted (se bilag 2: Bestillingsoversigt). Ligeledes er det festmiljøerne selv, der fungerer som afsender på kampagnerne. De er ikke forpligtede til at føre kampagnerne, og derfor antages det, at de deltagende festivaler og spillesteder har en egeninteresse i, og også påtager sig et medansvar i forhold til, at få afviklet kampagnerne, hvis de vælger at føre kampagnerne.

Formål

Hovedformålet med Advices evaluering er at afdække kampagnernes synlighed og målgruppernes opbakningen til kampagnen samt at få indblik i, hvordan festivals- og spillestedsmedhjælpere er en del af kampagnen. Desuden undersøges festivals- og spillestedsmedhjælperes kendskab til udskænkningsregler.

Som et sidste element vil Advice også afdække, hvordan kampagnen og dens materialer evt. kan videreudvikles for at optimere effekt en fremadrettet.

Specielt for evalueringen af MDMF skal der også afdækkes, hvorvidt målgruppen er blevet informeret om kampagnen, inden de står i bar, og hvorvidt de har kendskab og forholder sig til 18-års-aldersgrænserne for udskænkning af alkohol. Af bilag 16 fremgår det desuden, i hvilken grad kampagnerne har fået pressedækning lokalt og nationalt i løbet af maj - august 2015.

Analysen er baseret på feltarbejde foretaget på fire festivaler i løbet af sommeren 2015; Roskilde Festival, Vig Festival, Grøn Koncert (Aalborg) og Bork Havn Musikfestival samt 5 spillesteder; Gimle, Tapperiet, KulisseLageret, Stars og Vega. Festivalerne og spillestederne er udvalgt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Dansk Live ud fra en række kriterier, såsom geografisk placering, størrelse samt type af festival. Dette for at sikre en bredt funderet undersøgelse, der formår at give et så repræsentativt tværsnit som muligt.


Dansk live against drugs 2015.PNG

Dansk Live Against Drugs og Mindre Druk. Mere Fest Evaluering af indsatserne 2015 På 4 udvalgte festivaler og 5 udvalgte spillesteder

  • Publiceret

    01.01.16

  • Side

    115

Download
3,7 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold