Evaluering af forebyggende indsatser på Roskilde Festival

Roskilde Against Drugs og Mindre Druk – Mere Fest kampagnerne, der var til stede på Roskilde Festival er blevet evalueret for at se nærmere på om de når og virker på målgruppen. Denne evaluering omhandler kampagnerne i 2014.Publiceret

01.02.15


Udgiver

Sundhedsstyrelsen


Kategori

Rapport


Indledningen fra Rapporten:

Dette er evalueringen af den primært forebyggende indsats ”Roskilde Festival Against Drugs” 2014 samt indsatsen ”Mindre druk - Mere fest” om unge og alkohol. Begge blev gennemført på Roskilde Festival i sommeren 2014 – en festival, der hvert år besøges af ca. 100.000 gæster og 30.000 frivillige.

Sundhedsstyrelsen og Roskilde Festival har siden 2003 samarbejdet om at gennemføre en bredspektret indsats på Roskilde Festival, hvor forskellige medievirkemidler og informationsmaterialer er anvendt. Indsatsen er primært rettet mod at støtte unge (16-24 år), der ikke bruger stoffer, eller kun har gjort det en sjælden gang og er et supplement til etablerede skadesbegrænsende og kontrollerende foranstaltninger på festivalen.

Indsatsen har alle årene fra 2004-2013 været gentaget med positive evalueringsresultater. Indsatsens styrke har gennemgående været det kreative og overraskende billedsprog, der har vist sig at kunne trænge igennem til publikum på den ellers meget farverige festival.

I 2009 blev den stofforebyggende indsats suppleret af en ny indsats om unge og alkohol på Roskilde Festival. Sloganet for den nye indsats var ”Mindre druk – Mere fest”. Evalueringen af kampagnen i 2009 viste, at kampagnens grundide var god, men at implementeringen led under opstartsvanskeligheder og et relativt anonymt grafisk udtryk. Dette blev justeret i 2010 og 2011 og evalueringerne viste efterfølgende, at man havde ramt målgruppen langt bedre. Det var på denne baggrund, at man gentog indsatsen i 2012 og 2013 men denne gang valgte man at fokusere udelukkende på barpersonalet på Roskilde Festival samt de unge festivalgæsters forældre.

I 2014, hvor indsatsen om unge og alkohol igen blev gennemført på Roskilde Festival i samarbejde med Dansk Live og Sundhedsstyrelsen, har der været et større fokus på implementering og udfordringer. For at skabe forsat opmærksomhed har man i 2014 opdateret kampagneelementerne, så de fremstår nye. For første gang har de to kampagner haft samme visuelle og kreative udtryk. Budskabet er dels, at Roskilde Festival er imod stoffer og at stoffer ikke hører sammen med musik – og at indtagelse af stoffer generelt er en rigtig dårlig ide, fordi det er ulovligt og farligt. Kampagnen ønskede i år at sende et klart budskab til de unge om, at de skulle vælge musikken frem for stofferne. Festivalgæsterne mødte kampagnen på bannere og plakater, hvor kendte sangtekster manglede en del af bogstaverne og leverede det enkle budskab: ”Du oplever kun det halve, hvis du er helt væk”. Et af elementerne i kampagnen var en memorial wall, hvor gæsterne noterede de oplevelser, de helt mistede på grund af en rus.

Denne evaluering har til formål, at afdække om ”Roskilde Festival Against Drugs 2014” forsat opfylder sit primære formål, herunder

  • at markere Roskilde Festivals holdning imod stoffer og at Roskilde Festival ikke vil acceptere dem på festivalpladsen.
  • at understøtte de unge i ikke at tage stoffer ved at minde festivaldeltagerne om, at de kun oplever det halve, hvis de er helt væk på stoffer.

Samtidig har denne evaluering til formål at afdække om indsatsen ”Mindre druk – Mere fest” har været synlig for barpersonalet på årets Roskilde Festival, om medarbejderne kender udskænkningsreglerne, og om indsatsens budskab nåede ud til medarbejderne på Roskilde Festival. Det er uden for rammerne af denne evaluering at vurdere den forældrerettede indsats.

Evalueringen af de to indsatser skal desuden belyse eventuelle barrierer, der var hæmmende for en velgennemført implementering. Dette skal ske med henblik på anbefalinger til eventuelle forbedringer af indsatsen på næste års Roskilde Festival.

Specifikt for ”Roskilde Festival Against Drugs” vil evalueringsresultaterne fra 2014 blive sammenlignet med evalueringsresultaterne fra 2004-2013 for at følge udviklingen over tid og vurdere effekten af forskellige delelementer, der har været afprøvet i forbindelse med indsatsen. Som i 2013 blev der igen i 2014 spurgt til, om spørgeskemadeltagerne oplevede, at Roskilde Festivalens holdningsmarkering mod stoffer gør det lettere for unge at sige ”nej til stoffer”. Evalueringsresultaterne indsamlet til belysning af årets indsats for ”Mindre druk - Mere fest” vil ligeledes blive sammenlignet med tidligere års evalueringsresultater (2009-2013) i det omfang, det er muligt med den ændrede målgruppe.


Roskilde festival against drugs 2014.PNG

Roskilde Festival Against Drugs & Mindre Druk – Mere Fest Evaluering af indsatserne i 2014

  • Publiceret

    01.02.15

  • Side

    30

Download
689,7 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold