Er flertalsmisforståelsen en nøgle til at dæmpe alkoholforbruget

I en stor engelsk randomiseret undersøgelse med et elektronisk webbaseret program har man vurderet effekten af personaliseret normativ feedback (PNF) og brugen af flertalsmisforståelsen som forebyggelsesmetode blandt unge. Resultatet tyder på, at flertalsmisforståelsen ikke spiller en rolle for studerendes drikkeri, hvorfor det konkluderes, at PNF ikke er en brugbare metode til at nedsætte eller ændre engelske studerendes alkoholforbrug.Publiceret

12.09.12


Udgiver

Public Library of Science, ONE


Forfattere

  • Maria T. Moreira
  • Reza Oskrochi
  • David R. Foxcroft

Kategori

Videnskablig Artikel


Personaliseret normativ feedback bliver brugt som forebyggelsesmetode og er baseret på, at unge har en tendens til at overvurdere alkoholforbruget blandt jævnaldrende og derved skabe et indirekte gruppepres og legitimere eget (stor)forbrug. I metoden fokuseres der på de bachelorstuderendes egne drikkevaner i forhold vennernes forbrug og forbruget generelt blandt jævnaldrende. Metoden søger herved at rette op på misforståelser og derigennem forebygge overforbrug af alkohol.

Studerende ved universiteter eller anden videregående uddannelse har en tendens til at øge alkoholforbruget gennem studietiden, og forbruget er som regel også højere end hos jævnaldrende på andre studier. Alkohol er forbundet med en lang række negative hændelser i form af uheld med fysiske skader, uønsket sex, grænseoverskridende adfærd og vold, bilulykker og sundhedsmæssige og sociale problemer.

Formålet med undersøgelse var at vurdere om en metode med personaliseret normative feedback var mere effektiv end en vurderings-/screeningsmetode i forhold til at nedsætte de studerendes alkoholrelaterede problemer. Desuden søgte undersøgelsen at afklare effekten på alle de studerendes drikkemønster, idet meget tyder på at gruppen af moderat drikkende samlet set forårsager flere skader end unge med et generelt hasarderet alkoholforbrug.

Undersøgelsen finder, at personaliseret normative feedback ikke har effekt, at metoden hverken motiverer studerende til at ændre forbrugsmønster eller nedsætte alkoholforbruget. Gruppen der var udsat for interventionsmetoden havde ikke en lavere AUDIT score, indtog ikke mindre alkohol og havde heller ikke færre alkoholrelaterede hændelser 6 og 12 måneder efter interventionen. Resultaterne i undersøgelsen gentager således ikke resultaterne fra andre studier i USA, New Zealand og Australien. I stedet finder undersøgelsen frem til samme tendensen som der er for lignende studier udført i England og Sverige. Undersøgelsen af metoden med alene at vurdere alkoholforbruget gennem en screening, havde heller ikke nogen som helst effekt i dette studie.

Selv om det er uklart, hvorfor der er forskelle i undersøgelsesresultaterne og man ikke helt kan udelukke, at PNF kan være en brugbar metode til at forebygge alkoholskader blandt segmenter af unge eller i nogle kulturer – kan man ikke set bort fra at undersøgelsens resultater viser at metoden ikke har effekt.  

 

Yderlige oplysninger om flertalsmisforståelsen og ansvarligt alkoholforbrug finder du her

 


Personalised normative feedback for preventing alcohol misuse in university students.PNG

Personalised Normative Feedback for Preventing Alcohol Misuse in University Students: Solomon Three-Group Randomised Controlled Trial

  • Publiceret

    12.09.12

  • Side

    10

Forfattere

Maria T. Moreira Reza Oskrochi David R. Foxcroft

Download
439,2 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!