Forebyggelse på ældreområdet – håndbog til kommunerne

Fokus for håndbogen har været at give en samlet beskrivelse af sociale- og sundhedsmæssige perspektiver med betydning for de forebyggende indsatser målrettet ældre, der ikke i forvejen har et stort plejebehov eller behov for rehabiliterende indsats.Publiceret

20.10.15


Udgiver

Sundhedsstyrelsen


Forfattere

  • Tine Rostgaard
  • Christine E. Swane
  • Eigil Boll Hansen
  • Charlotte Nilsson
  • Anne Marie Beck
  • Nina Beyer
  • Lis Puggaard

Kategori

Håndbog


Håndbogen er blevet til som del af et satspuljeprojekt med det formål at understøtte kommunernes forebyggende indsats på ældreområdet.

Projektet var som udgangspunkt forankret i Socialstyrelsen. Arbejdet med håndbogen blev efterfølgende et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, hvor det fælles fokus har været at give en samlet beskrivelse af sociale- og sundhedsmæssige perspektiver med betydning for de forebyggende indsatser målrettet ældre, der ikke i forvejen har et stort plejebehov eller behov for rehabiliterende indsats. Ældreområdet hører nu under Sundhedsstyrelsen.

På siderne 133 - 160 kan du læse mere om arbejdet med at opspore, vurdere og behandle ældre med alkoholproblemer. Bl. a. gennem uddannelsen af ressourcepersoner.

Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden, har udarbejdet udkast til håndbogens kapitler med ind- dragelse af projektets kommunepanel, ekspertgruppe og følgegruppe. Materialet er herefter bearbejdet yderligere af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen med supplerende inddragelse af udvalgte fagpersoner og eksperter.

Projektets kommunepanel bestod af repræsentanter fra Odense, Holstebro, Viborg, Esbjerg, København, Guldborgsund og Ballerup kommune, der alle har deltaget engageret og bidraget med viden fra praksis.

Projektets følgegruppe har løbende bidraget med kritiske spørgsmål, konstruktive forslag og gode ideer. Gruppen bestod af medlemmer fra: Landsforeningen SUFO, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, FOA Fag og Arbejde, Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen PLO, Danske Ældreråd, Ældresagen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen.

Tine Rostgaard, Christine E. Swane, Eigil Boll Hansen og Charlotte Nilsson har med deres deltagelse i projektets ekspertgruppe ydet kompetent faglig sparring. Desuden har Anne Marie Beck, Nina Beyer og Lis Puggaard bidraget i forhold til konkrete afsnit og problemstillinger.

Til inspiration omtales der i håndbogen en række eksempler på god praksis fra kommunerne. For nærmere information herom henvises til de respektive kommuner eller deres hjemmesider.


Screen Shot 2015-11-26 at 15.27.17.png

Forebyggelse på ældreområdet – håndbog til kommunerne

  • Publiceret

    20.10.15

Forfattere

Tine Rostgaard Christine E. Swane Eigil Boll Hansen Charlotte Nilsson Anne Marie Beck Nina Beyer Lis Puggaard

Download
3,1 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold