Symptomstyret abstinensbehandling valideret

Et nyt instrument til scoring af borgeren med alkoholabstinenser er valideret og oversat til dansk. SAWS skalaen er et let og meget anvendeligt redskab i ambulant alkoholbehandling.Publiceret

01.05.10


Udgiver

Alcohol & Alcoholism - Oxford Journals


Forfattere

  • Bjarne Elholm
  • Klaus Larsen
  • Nete Hornnes
  • Finn Zierau
  • Ulrik Becker

Kategori

Videnskablig artikel


Formål: Målet med dette studie var udføre en psykometrisk evaluering af den danske oversættelse af SAWS-skalaen i et ambulatorium på patienter med alkoholafhængighed og abstinenssymptomer.

Metoder: 122 patienter med alkoholafhængighed og alkoholabstinenssymptomer udfyldte en skala med 10 forskellige symptomer, 5 fysiske og 5 psykiske symptomer, med 4 gradueringer til at beskrive deres symptomer. Spørgsmålet om dimension af måleinstrumentet (dvs. SAWS) blev afprøvet på 3 forskellige måder. Først et scree plot, der ud fra de parvise korrelationer mellem målingerne af de ti abstinenssymptomer (variable) giver en indikation af dimensionaliteten af instrumentet, deriblandt om der f.eks. kunne identificeres to underliggende faktorer beskrevet af henholdsvis de 5 psykiske og de 5 fysiske symptomer, (som Gossop viste). Derefter en eksplorativ faktor analyse der gennem en mere detaljeret model undersøgte det samme. Ud fra resultaterne af de første to analyser, udførtes til sidst en konfirmatorisk faktor analyse med henblik på at bekræfte, om der var en eller to underliggende dimensioner.

Resultater: Screeplottet støttede 1 eller 2 dimensioner, mens den eksplorative faktor analyse afkræftede muligheden for 2 dimensioner. Den konfirmatoriske analyse støttede også at der var 1 dimension.

Konklusion: Undersøgelsen afkræftede at der skulle være 2 dimensioner. Valideringen viser at SAWS skalaen er anvendelig og nem at bruge i praksis - metoden forudsætter patientinddragelse i processen.   Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!