Selvhjælpsgrupper i et behandlingssamfund

Masterafhandlingen udfolder begrebet selvhjælpsgrupper og empowerment og undersøger overordnet tre hypoteser vedr. henholdsvis empowerment , behandlingsparadigmet og samspil mellem behandling og selvhjælpsgruppe.Publiceret

01.11.14


Udgiver

Århus Universitet


Forfattere

  • Jens Kjer Nielsen

Kategori

Afhandling


Masterafhandlingen diskuterer den teoretiske forståelse for selvhjælpsgrupper og undersøger overordnet tre hypoteser:

  • At empowerment for individet i selvhjælpsgrupper skal tilegnes over tid og med gruppens støtte.
  • At behandlingsparadigmets forestillinger om individet som passiv og modtagende kommer til udtryk og accepteres af de deltagende individer i selvhjælpsgruppen.
  • Behandling som samfundets foretrukne løsning for individets vej til selvforvaltning understøttes tydeligt i selvhjælpsgruppernes praksis, ideologi og historie.

I afhandlingen udfoldes empowermentbegrebet forskellen mellem behandler-klient relationen og  desuden på, at selvhjælpsgrupper kan være eller understøtter (nogle borgeres) behandling. Alle kan dog ikke indgå i selvhjælpsgrupper og selvhjælpsgrupper kan ikke rumme alle. For nogle er sammenhængen og samarbejdet mellem den offentlige behandling og selvhjælpsgruppen dog vigtig.


selvhjælpsgrp.PNG

Selvhjælpsgrupper i et behandlingssamfund

  • Publiceret

    01.11.14

  • Side

    55

Forfattere

Jens Kjer Nielsen

Download
821,7 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!