Behandling af unge i Aarhus Kommune

Aarhus kommune behandler unge efter U18-modellen, et behandlingstilbud til unge med et bekymrende forbrug af hash og/eller alkohol. Fokus i modellen er den helhedsorienteret metode, med samarbejde og netværk omkring den unge som vigtige redskaber. Modellen er blevet til som led et projekt i under Socialstyrelsen.Publiceret

01.01.15


Udgiver

Aarhus kommunes ungdomscenter


Kategori

Hæfte


 

U18-modellen forsøger at møde de unge, hvor de er, og styrke dem i et bredt spekter af tilværelseskompetencer, og derved give dem mulighed for at skabe de forandringer, der skal til, for at de kan få et godt greb om livet, hvor rusmidler ikke griber forstyrrende ind. U18-modellen er implementeret i Aalborg og Odense Kommune”. U18-modellen er velafprøvet og bygger på mere end 10 års evidensbaseret praksis, samt Brannigan’s anvisninger på ”Best Pratice”. U18-modellen består af tre overordnede indsatser: Rådgivning, udredning og behandling af unge med et bekymrende brug af fx hash og/eller alkohol.

Århus Kommune har udarbejdet to hæfter med beskrivelse af U18 Modellen.Hæfterne om U18-modellen er blevet til som en del af Socialstyrelsens "Projekt Misbrugsbehandling for udsatte unge", hvor U18-Modellen over fire år er blevet implementeret som behandlingstilbud til unge under 18 år med et bekymrende brug og misbrug af rusmidler. Et misbrug, som påvirker de unges adfærd og mulighed for bl.a. at udvikle sig, være aktive i deres liv, indgå i sociale relationer, deltage i uddannelse og/eller beskæftigelse og som kan medføre fysiske, psykiske og/eller sociale skader.

Det ene hæfte, "U18 Modellen" giver en introduktion til modellen med beskrivelse af tilgang og systematik samt hvilke organisatoriske og ressourcemæssige overvejelser det anbefales at gøre, hvis man overvejer at implementere U18-Modellen.

Det andet hæfte, "U18 Modellen - Metodehæfte" indeholder en beskrivelse af behandlingstilgang, metode og det teoretisk grundlag for indsatserne, alt i alt en detaljeret gennemgang af U18-modellen. 

 

 

 


U18 modellen-metodehæfte.PNG

U18-modellen - for misbrugsbehandling Metodehæfte

  • Publiceret

    01.01.15

  • Side

    64

Download
3,1 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold