Tillæg om valg af medicin til NKR for alkoholbehandling

Sundhedsstyrelsen har udsendt et tillæg om farmakologisk behandling til den eksisterende Nationale Kliniske Retningslinje for behandling af alkoholafhængighed. Tillægget er en vejledning til klinikere i valget mellem forskellige typer medicin ved behandling af alkoholafhængighedPubliceret

24.02.17


Udgiver

Sundhedsstyrelsen


Kategori

Faglig rådgivning


Sundhedsstyrelsen udsendte den 24. februar 2017 et tillæg til den eksisterende NKR for behandling af alkoholafhængighed, udgivet i marts 2015. Herud findes NKR for udredning og behandling af personer med alkoholafhængighed og samtidig psykisk lidelse, udgivet i februar 2016.

NKR tillægget tager stilling til, hvordan de fire godkendte lægemidler til behandling af alkoholafhængighed; naltrexon, acamprosat, disulfiram og nalmefen indbyrdes forholder sig til hinanden for personer som ønsker afholdenhed samt dem, som ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug.

Generelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at lægemidler til behandling af alkoholafhængighed kun bliver tilbudt som supplement til struktureret samtalebehandling, da effekten af lægemidlerne i sig selv er lille.

Til personer som ønsker afholdenhed anbefaler Sundhedsstyrelsen naltrexon eller acamprosat frem for disulfiram. Til personer som ønsker reduktion i forbruget anbefales naltrexon frem for nalmefen eller acamprosat.

Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen, at det bør være den enkelte patients situation og præferencer, der afgør, hvilket lægemiddel, der bliver valgt i en behandling. Fordi der ikke er den store indbyrdes forskel på effekten af lægemidlerne, og da der kan være fordele og ulemper ved de forskellige midler, der vægter forskelligt hos den enkelte.


Tillæg til NKR 2017.PNG

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: VALG AF FARMAKOLOGISK BEHANDLING

  • Publiceret

    24.02.17

  • Side

    62

Download
639 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold