Samling af dobbeltdiagnose-behandlingen?

Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri og Danske Regioner har udsendt et fælles oplæg til behandling af personer med både psykisk sygdom og medicin-, stof – eller alkoholproblemer. Organisationerne anbefaler, at det nye tilbud til borgere med psykisk sygdom og misbrug etableres i regionerne, som skal have det fulde behandlingsansvar.Publiceret

23.03.18


Udgiver

Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab


Kategori

Udspil


Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri og Danske Regioner anbefaler:

 • En ny organisering af stof- og alkoholbehandlingen. Det nye tilbud skal tilbyde borgeren behandling for psykisk sygdom og misbrug af såvel alkohol, stoffer som medicin i ét integreret behandlingsforløb i den regionale psykiatri. Der skal opbygges ny specialiseret kapacitet i hver af de fem regioner, som kan understøtte, at den lokalt forankrede regionale psykiatri kan varetage opgaven så tæt på borgeren og dennes hverdag, som muligt. Behandlingen skal både tilbydes ambulant og under indlæggelse.
 • Fokus på faglige standarder, evidens og individuelle forløb. Tilbuddet skal bestå af lægelig behandling, psykoterapi og andre relevante terapiformer, og fysiske aktiviteter. Der skal arbejdes målrettet med den enkeltes motivation for at mindske og fjerne misbruget.
 • Behandlingen skal bygge på faglige standarder og evidens, og der skal være krav om løbende monitorering, kvalitetssikring og udvikling af indsatsen. Høj faglig viden og specialisering er en forudsætning for at kunne levere et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb.
 • Der skal være sundhedsfaglige kompetencer i det samlede behandlingsforløb, og sundhedsfaglig ekspertise til udredning for psykisk sygdom og andre sygdomme. Der skal være psykiatere, psykologer, specialpsykologer, specialsygeplejesker, fysiolog, ergoterapeuter, misbrugsbehandlere, socialrådgivere m.fl. tilknyttet tilbuddet.
 • Der skal ske et kompetenceløft af de faggrupper, der varetager behandlingen, og udvikles et uddannelsestilbud.
 • Borgeren skal tilbydes hjælp og støtte fra et tværfagligt og tværsektoriel team. Med tæt inddragelse af borgeren og evt. pårørende skal teamet sikre rettidig indsats og faglig kontinuitet mellem behandlingsforløbet i psykiatrien og den socialfaglige og beskæftigelsesrettede indsats i kommunen. Der kan hentes inspiration i ordninger såsom patientens team og lignende ordninger.
 • Borgeren skal, på linje med retten til tidligt udredning og behandling i sundhedsvæsnet, have ret til hurtig og relevant socialfaglig og beskæftigelsesrettet støtte fra kommunen.
 • Barrierer for udveksling af nødvendige oplysninger på tværs af sektorer skal fjernes. Det handler om oplysninger, som er afgørende for at koordinere tilbuddet til borgeren.

Mental sundhed 2018.PNG

Et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug

 • Publiceret

  23.03.18

 • Side

  6

Download
91,3 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!