National Klinisk Retningslinje (NKR) for behandling af psykisk lidelse og afhængighed af alkohol

Retningslinjen anbefaler, at alle personer, som søger behandling for alkoholafhængighed, undersøges for en psykisk lidelse – ligesom personer der søger psykiatrisk behandling undersøges for alkoholproblemer. En person med både en alkoholafhængighed og en psykisk lidelse bør behandles for begge dele samtidig.Publiceret

08.02.16


Udgiver

Sundhedsstyrelsen


Kategori

Faglig rådgivning


Der er i Danmark omkring 140.000 personer, der er afhængige af alkohol. Det skønnes, at ca. halvdelen også har en psykisk lidelse. Personer med dobbelt belastning har ofte værre psykiske symptomer og højere dødelighed end personer, der kun er belastet med det ene problem. Det har hidtil været vanskeligt for behandlingssystemerne at hjælpe personer med dobbeltbelastning.

Den Nationale Kliniske Retningslinjen er rettet mod voksne med alkoholafhængighed og en bred gruppe af psykiske lidelser, heriblandt affektive lidelser, angstlidelser, psykotiske lidelser, ADHD, adfærdsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser. En mindre andel af de personer, som henvender sig i alkoholbehandlingsinstitutioner, opfylder ikke kriterierne for alkoholafhængighed, men har et skadeligt forbrug af alkohol. Disse personer er generelt også omfattet af retningslinjen. Dog vedrører anbefalingen om medicinering med Acamprosat og Naltrexon kun personer, der opfylder kriterierne for alkoholafhængighed. 

Den Nationale Kliniske Retningslinjen beskriver den foreliggende evidens inden for 9 problemstillinger, der kan inddeles i fire temaer. Eftersom retningslinjen kun beskæftiger sig med udvalgte områder af udrednings- og behandlingsindsatsen, er der foretaget en række fravalg. 

Identifikation

 • Bør man systematisk identificere psykisk lidelse hos personer, der udredes eller behandles for alkoholafhængighed? (PICO 1)
 • Bør man systematisk identificere alkoholafhængighed i forbindelse med udredning og behandling af psykisk lidelse?

Tilrettelæggelse af behandling

 • Bør personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse tilbydes et integreret/koordineret behandlingsforløb frem for et sekventielt behandlingsforløb?
 • Bør personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse tilbydes døgnbehandling frem for ambulant behandling?

Ikke-farmakologisk behandling 

 • Bør personer med samtidig alkoholafhængighed og personlighedsforstyrrelse tilbydes dialektisk adfærdsterapi (DAT) eller dobbeltfokuseret skematerapi frem for vanlig alkoholbehandling?
 • Bør personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse tilbydes familie-/netværksorienteret behandling frem for individuel behandling?
 • Bør personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse tilbydes udgående/opsøgende indsatser frem for vanlige indsatser?
 • Bør personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse tilbydes efterbehandling/opfølgning?

Farmakologisk behandling af alkoholafhængighed ved samtidig psykisk lidelse

 • Bør personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse tilbydes samtalebehandling kombineret acamprosat eller naltrexon for deres alkoholafhængighed frem for samtalebehandling alene?

Retningslinjen anbefaler en række mulige indsatser. For eksempel anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle personer, der bliver henvist til behandling for alkoholafhængighed, bliver undersøgt for, om de har en psykisk lidelse, og omvendt at personer med en psykisk lidelse i psykiatrien undersøges for, om de er afhængige af alkohol. Inddragelse af familie og netværk anbefales ligeledes, fordi det har en positiv effekt på behandlingen og kan forebygge psykiske lidelser og egne rusproblemer hos de pårørende.

Herudover anbefaler Sundhedsstyrelsen bl.a., at behandlere og behandlingssteder er opmærksomme på, at de sværest belastede kan have behov for en kombination af ambulant behandling og døgnbehandling.


NRK dobbelt forside.PNG (2)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

 • Publiceret

  08.02.16

 • Side

  69

Download
1,3 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold