National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

Retningslinjen omhandler behandling af voksne over 18 år, hvor alkoholafhængighed er hovedproblemet. Fokus for retningslinjen er behandlinger, der vil være relevante for langt de fleste personer, der henvises til et alkoholbehandlingssted.Publiceret

23.11.18


Udgiver

Sundhedsstyrelsen


Kategori

Faglig rådgivning


Sundhedsstyrelsen har opdateret den nationale kliniske retningslinje om behandling af alkoholafhængighed. I opdateringen finder du nye studier på området og tillægget om farmakologisk behandling af alkoholafhængighed fra 2017.

De nationale kliniske retningslinjer er til fagpersoner, der skal træffe beslutninger om en passende og god klinisk sundhedsfaglig behandling.

Hvad er Nationale kliniske retningslinjer?
Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse.


National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed 2018.JPG

National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

  • Publiceret

    23.11.18

  • Side

    161

Download
639,9 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!