Selvadministreret medicinering mod alkoholabstinenser

I undersøgelsen fra Hvidovre Hospital blev der ikke fundet væsentlige forskelle i patienternes medicin forbrug ved selvadministreret medicinering i forhold til dem der fik en fast dosis. Det er derfor også sikkert at behandle alkoholabstinenssymptomer med selvadministreret medicinering ved milde og moderate symptomer.Publiceret

17.03.11


Udgiver

Alcohol & Alcoholism - Oxford Journals


Forfattere

  • Bjarne Elholm
  • Klaus Larsen
  • Nete Hornnes
  • Finn Zierau
  • Ulrik Becker

Kategori

Videnskablig artikel


Mål: At undersøge, om der er flere fordele i behandlingen med Chlordiazepoxid for alkohol abstinenssymptomer(AWS) med en symptomstyret selvmedicinering i forhold til en fikseret alkohol abstinenssymptombehandling.

Metoder: En randomiseret kontrolleret undersøgelse af patienter i ambulant alkoholbehandling for personer, der lider af alkoholafhængighed (AD) og alkoholrelaterede problemer. 165 patienter i en ambulant specialiseret alkohol behandlingsenhed blev randomiseret og modtog enten symptomstyret selvmedicinering eller nedtrapnings dosis, ved anvendelse af Chlordiazepoxid. Der blev målt på alkohol abstinenssymptomer, mængden af ​​medicin, varighed af symptomer, tid til tilbagefald og patienttilfredshed. Patienterne vurderede deres symptomer ved hjælp af Short Alcohol Witdrawal Scale (SAWS). Patienttilfredshed blev målt med Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire(DTSQ). Der blev også brugt WHO-5 (Well-Being Index) og EUROP ASI ved 1-års opfølgning.

Resultater: Vi fandt ingen forskelle i mængden af ​​medicin, der forbruges, tid til tilbagefald, velbefindende eller behandlingstilfredshed hos patienterne.

Konklusion: Symptomstyret selvmedicinering var ligeså sikkert som fikseret doseret medicin i behandling af ambulante patienter med alkoholafhængighed(AD) og milde til moderate symptomer på alkohol abstinenssymptomer(AWS). SAWS er et solidt screeningsværktøj, fordi det er kort og tillader patienten at score egne alkohol abstinenssymptomer.Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!