Tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N07BB (midler mod alkoholafhængighed).Publiceret

04.11.15


Udgiver

Medicintilskudsnævnet


Kategori

Brev


Nævnets indstilling omfatter alle lægemidler med indhold af indholdsstoffer i ATC-gruppe N07BB, der er godkendt til markedsføring i Danmark, og som er eller har været markedsført per 26. oktober 2015. Indstillingen omfatter samtlige lægemiddelformer, styrker og pakningsstørrelser af de pågældende lægemidler.

Nævnet indstiller følgende til Lægemiddelstyrelsen:
1. Lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet disulfiram (N07BB01) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud.
2. Lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet acamprosat (N07BB03) ændrer tilskudsstatus fra ikke generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen Supplement til samtalebehandling hos alkoholafhængige, der ønsker afholdenhed.
3. Lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet naltrexon (N07BB04) bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud.
4. Lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet nalmefen (N07BB05) bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud.


Brev fra tilskudsnævnet

  • Publiceret

    04.11.15

  • Side

    12

Download
164,4 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!