Veje til at få flere i behandling

Der stilles skarpt på barriere for behandling og muligheder for behandlingstiltag i det primære sundhedsvæsen i forhold til den specialiserede alkoholbehandling. Afslutningsvis skitseres fem strategier til at få flere i behandling.Publiceret

04.05.18


Udgiver

Karolinska Institutet


Forfattere

 • Sara Wallhed Finn

Kategori

Doktorafhandling


En svensk doktorafhandling har undersøgt muligheder for få flere personer med alkoholafhængighed i behandling.

Kun få søger behandling
Alkoholafhængighed er udbredt i hele verden. I Danmark anslås det, at kun én ud af ti personer med afhængighed søger behandling. I Sverige anslås det, et kun én ud af fem søger behandling.

Svenskernes ønsker for behandlingen
Studie 1 undersøger den generelle befolknings præferencer for type af alkoholbehandling og i hvilken kontekst, behandlingen skal finde sted. Resultaterne viser, at et flertal foretrækker alkoholbehandling inden for sundhedsvæsenets ramme og kun 5% foretrækker, at alkoholbehandlingen er en del af de sociale tiltag. Støttegrupper, psykoterapi og døgnbehandling var de mest ønskede typer af behandlinger.

Barriere afholder personer fra at søge behandling
Studie 2 undersøger, hvordan personer med alkoholafhængighed opfatter alkoholbehandling og deres grunde til at søge eller ikke søge behandling. Undersøgelsen bygger på fokusgruppeinterviews og individuelle interviews med 32 personer med alkoholafhængighed i alderen 16-62 år. Frygt for stigmatisering og skam var den mest almindelige årsag til ikke at søge behandling. Yderligere barriere er opfattelsen af, at behandling stiller krav om livslang afholdenhed og ringe viden om behandling, de sundhedsmæssige risici og konsekvenser af alkoholbruget.

Settingen kan spille en rolle ved svær afhængighed
Studie 3 undersøger effekten af alkoholbehandling i det primære sundhedsvæsen (praktiserende læger, sundhedshuse, sundhedscentre o.l.) i forhold til behandlingen på alkoholbehandlingsstederne. 288 voksne personer med afhængighed blev randomiseret til behandling med 15-metoden (et behandlingsprogram med flere behandlingssessioner af 15 minutters varighed). Resultaterne tyder på, at settingen ikke spillede nogen rolle for personer med en kun mindre grad af afhængighed. Personer med svær alkoholafhængighed havde dog tendens til bedre resultater i den specialiserede alkoholbehandling.

Den langsigtede effekt af behandlingen
Studie 4 fokuserer på den langsigtede effekt af behandlingsindsatsen: 15-metoden. Resultaterne viser, at alkoholforbruget faldt i løbet af de første seks måneder og blev opretholdt i opfølgningen efter 12 måneder. Resultatet af behandlingen blev vurderet ud fra følgende parametre: Alkoholforbrug, livskvalitet, angst og depression, biomarkører og tilfredshed. På ét punkt adskilt de patienter, der fik specialiseret alkoholbehandling (Klinikken Riddargaten 1) fra de, der fik behandling hos i det primære sundhedsvæsen. Målt på tilfredshed angav patienterne i den specialiserede alkoholbehandling mere tilfredse med behandlingen end den anden gruppe.

Fem strategier til at få flere i behandling
På baggrund af de fire studier peger forfatteren på fem strategier, der kan få flere personer til at søge behandling:

 1. Reducer stigma
 2. Organiser behandling på en attraktiv måde
 3. Tilbyd kontrolleret drikning som behandlingsmål
 4. Forbedre kendskabet om alkoholforbrug, sundhed, afhængighed og behandling
 5. Øge implementering af alkoholinterventioner i primærsektor

alcohol dependence.JPG

Alcohol Dependence: Barriers to Treatment and New Approaches in Primary Care

 • Publiceret

  04.05.18

 • Side

  88

Forfattere

Sara Wallhed Finn

Download
940,6 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!