Tilfredshed med videobaseret behandling

Et mindre dansk studie af videobaseret alkoholbehandling (VbA) versus ansigt til ansigt behandling viser, at der er stor tilfredshed med begge dele, men teknikken i VbA kan optimeres.Publiceret

01.06.17


Udgiver

Addictive Disorders & Their Treatment


Forfattere

 • Anette Søgaard Nielsen
 • Kristine Tarp
 • Anna Mejldal

Kategori

Videnskabelig artikel


Om undersøgelsen
I studiet indgik 39 patienter, der fik konventionel ansigt behandling (AAB) og 32 patienter der efter konventionel opstart fik tilbudt mulighed for videre videobaseret behandling (AAB+VbB). De to gruppers tilfredshed med behandlingen blev undersøgt ved at indhente patienternes vurderinger på følgende områder:

 1. Selve behandlingsforløbet
 2. Antallet af sessioner
 3. Muligheder for selv at have indflydelse på indholdet i ens behandling
 4. Mødet med terapeuten
 5. Samarbejde med andre instanser/institutioner

Patienttilfredshed med begge behandlingsformer
Undersøgelsen viste, at der ikke var forskel i de to patientgruppers (AAB og AAB+VbB) tilfredshed med de to former for behandling. Patienter der havde fået videobaseret behandling var tilfredse eller meget tilfredse med alle parametrene. Det samme var gældende for de patienter, der havde fået ansigt til ansigt behandling.

Herudover blev de patienter, der havde gjort brug af den videobaserede behandling, bedt om at vurdere, hvor tilfreds de var med det tekniske udstyr ud fra tre parametre:

 1. Etablering af forbindelse
 2. Billedkvalitet
 3. Lydkvalitet

Generelt var patienterne godt tilfredse med, hvor nemt det var at etablere videoforbindelse til behandlingsstedet. De var også tilfredse med billedkvaliteten. Dog var patienterne ikke så tilfredse med lyden. Nogle oplevede, at der ikke var lyd på til at starte med eller at lyden indimellem forsvandt. Disse resultater er også bekræftet af andre studier.

Patienterne kom selv med idéer til, hvordan man kan øge tilfredsheden med det tekniske udstyr:

 1. Skriv i brugervejledningen, at man skal tænde computeren på forhånd. Hvis computeren ikke har været tændt i nogen tid, skal den måske opdateres og genstartes.
 2. Installér videoprogrammet på patientens egen computer (for at få en bedre internetforbindelse) frem for patienten skal benytte et mobilt bredbånd på en lånt computer.

Øjenkontakt er essentielt under videobaseret behandling
Patienterne pointerede, at det er vigtigt at opnå øjenkontakt og at begge parter ikke taler samtidig. Dette var i nogle tilfælde problematisk via video. Desuden er det vigtigt, hvor kameraet er placeret. Ligeledes ønskede patienterne, at terapeuten kigger ind i kameraet og ikke ned. Det giver patienten mulighed for at få øjenkontakt med terapeuten og dermed bedre forstå terapeuten. Patienterne gav udtryk for, at øjenkontakt er en forudsætning for videobaseret behandling i form af kognitiv adfærdsterapi.

Andre studier bekræfter stor tilfredshed med videobaseret behandling
Lignende studier rapporterer også stor tilfredshed med videobaseret behandling. Her gav deltagerne udtryk for, at de følte sig afslappet og glade ved at have adgang til sundhedspersonale. Flere deltagere rapportede desuden, at de var mere komfortable med gruppesessioner over video end ved at deltage til en fysisk gruppesession.

Fremtidsperspektiver
Artiklens forfattere konkluderer, at tilbuddet om videobaseret behandling kan blive et positivt element i behandlingen, og måske på sigt betyde en højere kvalitet i behandlingen. Dog understreges det, at det tekniske udstyr skal forbedres.


videobaseret behandling.JPG

Patient Satisfaction With Videoconferencing-based Treatment for Alcohol Use Disorders

 • Publiceret

  01.06.17

 • Side

  10

Forfattere

Anette Søgaard Nielsen Kristine Tarp Anna Mejldal

Download
134,5 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!