Screenings- og udredningsmodeller for unge og voksne borgere med misbrug og psykiske lidelse

Slutevalueringen besvarer to spørgsmål: Hvordan lykkes at implementere screenings- og udredningsmodellen samt ungeindsatsen i de deltagende kommuner - og hvilke drivkræfter og barrierer har påvirket implementeringen? Og i hvilken grad har indsatserne medvirket til de ønskede resultater for henholdsvis udviklingen af praksis og effekterne for borgerne?Publiceret

01.10.15


Udgiver

Socialstyrelsen og Rambøll


Kategori

Rapport


Slutevalueringen af Screenings- og udredningsmodellerne, samt ungeindsatsen i projektkommunerne har ledt frem til nogle opmærksomhedspunkter, der kan være med til at sikre en bedre integration af modelleren blandt de relevante aktører i kommunerne og regionerne.  

Fremadrettede opmærksomhedspunkter

 • For at lette implementeringen af modellerne, skal modellerne beskrives udførligt. Det kan eksempelvis ske i metodemanualer, som understøtter kvalitet og loyalitet i implementeringen. 
 • For at sikre at modellerne bliver implementeret kan der afholdes opstartsmøder for nøgleaktørerne i kommunen og regionen.
 • På opstartsmøder bør indsatsernes målsætninger overvejes, drøftes, tydeliggøres og videreformildes internt og eksternt.
 • Ledelsen skal bakke op om implementeringen og tage ejerskab over indsatserne, sikre opkvalificering af medarbejdere og udfylder rollen som ’ambassadører’ for indsatserne i forskellige fora.
 • Der bør udarbejdes formelle samarbejdsaftaler om rolle- og ansvarsfordeling så alle relevante snitflader mellem forskellige forvaltninger og sektorer er belyst og ansvaret fordelt, så det er tydeligt for samarbejdspartenere.  
 • Målgruppen for screenings- og udredningsmodellen, samt ungeindsatsen, kan med fordel udvides. Borgerne behøver ikke at være førstegangshenvendere i misbrugscenteret, og de behøver ikke at være mellem 18–32 år.

 

 


Evaluering af screenings- og udredningsmodeller.PNG

 • Publiceret

  01.10.15

 • Side

  92

Download
2,1 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!