Patienternes synspunkter om alkoholbehandlingen

En australsk undersøgelse kortlægger patienternes synspunkter om kontinuiteten, behov for og tilfredshed med alkoholbehandlingen gennem interviews med 34 patienter fra ambulant -, hospitals- eller døgnklinikbehandling. Resultaterne er opgjort for patienter henholdsvis med og uden samtidig anden psykisk sygdom. For begge grupper gælder at patienternes oplevelse af kontinuitet, behandlingens evne til at rette sig mod behov samt tilfredshed versus utilfredshed spiller en væsentlig rolle for kvaliteten i og effekten af alkoholbehandlingen.Publiceret

22.05.15


Udgiver

Health Expectations


Forfattere

 • Stacey L McCallum
 • Antonina A Mikocka-Walus
 • Matthew D Gaughwin
 • Jane M Andrews
 • Deborah A Turnbull

Kategori

Videnskablig artikel


I Australien vurderes 6-7 % af den voksne befolkning at have alkoholproblemer. Og som i Danmark er alkoholproblemer en af de væsentligste årsager til sociale problemer, sygdom og forringet livskvalitet samt for tidlig død.

Alkoholafhængighed er på mange måder at betragte som en kronisk sygdom med tendens til tilbagefald. Op i mod 50-80 % af patienterne afslutter behandlingsforløbet før den anbefalede behandling er gennemført – det gælder også Danmark. Patienter der også er diagnosticeret med en eller flere andre psykiske sygdomme udgør en særlig udsat gruppe. Omkring halvdelen af patienterne i alkoholbehandling udviser symptomer på andre psykiske lidelser, hvoraf de mest forekommende omhandler depression og angst.

Den australske undersøgelse med det meget sigende navn I’m a sick person, not a bad person (let forkortet titel), sætter gennem semistrukturerede kvalitative interviews fokus på patienternes oplevelse af forskellige områder indenfor alkoholbehandling, heriblandt kontinuiteten af behandlingen, behandlingsbehov og patienttilfredshed. Som et central element i undersøgelsen sammenlignes resultaterne for patienter som alene har alkoholproblemer med resultaterne for patienter der har alkoholproblemer i kombination med en eller flere andre psykiske lidelser.

Resultater i undersøgelsen

 • Patienterne fandt,
  • at det var særlig vigtigt at blive behandlet i et abstinensbaseret program
  • at behandling inkluderer hjælp og støtte til medicin administration i tilfælde af abstinenser eller lyst til at drikke
  • at der er hjælp til eventuel afprøvning af ny medicin
  • at der var mulighed for at kunne bryde den onde cirkel gennem indlæggelse
 • Derudover ville patienter gerne blive bibragt en større forståelse af den psykologiske side af deres afhængighed, samt forståelse af hvordan humør, angst eller stress spillede ind på evnen til at holde sig ædru
 • Patienter der samtidig led af psykiske sygdomme udtrykte, at de gerne ville have bedre farmakologisk og terapeutisk hjælp til disse sygdomme og ikke kun til deres afhængighed.
 • Der var generel konsensus blandt patienterne om, at en manglende hurtig og mærkbare forandring tidligt i behandlingsforløbet medfører frustration og lyst til bare at give op.
 • Indlæggelse var for nogle patienter muligheden, da det er være i et skærmet miljø oplevedes som nødvendig for at kunne bryde den onde cirkel
 • Behandling som var gruppebaseret, fik de fleste af patienterne til at miste følelsen af at føle sig ensomme og anderledes
 • Patienterne fandt forholdet til det personale, som er en del af patienternes behandlingsforløb, for meget væsentligt. Patienterne følte i den forbindelse ofte, at personalet havde en lille indsigt i afhængighed, og at dette forhold gav større oplevelse af (selv)skyld.
 • De vigtigste evner som personale skulle besidde, ifølge patienter med alkoholafhængighed, var empati, forståelse, respekt og tillid.
 • Forholdet med personale og patienter, blev set som værende bedre og mere holdbart når det blev opretholdt over længere tid og at kontakten var mellem den samme patient og medarbejder gennem hele forløbet.
 • Patient til patient forhold blev også set som havende en positiv effekt, da dette kunne lede til at føle sig forstået og accepteret.
 • Patienter følte at der var større chance for succes når de fik lov til at have en indflydelse på deres eget behandlingsforløb. Hvis alt i behandlingsforløbet blev bestemt af andre, følte patienterne sig utilstrækkelige og hjælpeløse.

Afslutningsvis bringer artiklen forslag til områder i behandling, som det vil være væsentligt for et behandlingssted at gøre sig overvejelser om, afhængigt af stedets behandlingsmæssige udgangspunkt og status.


im a sick person not a bad person.PNG

‘I’m a sick person, not a bad person’: patient experiences of treatments for alcohol use disorders

 • Publiceret

  22.05.15

 • Side

  14

Forfattere

Stacey L McCallum Antonina A Mikocka-Walus Matthew D Gaughwin Jane M Andrews Deborah A Turnbull

Download
264,4 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!