Patienter er tilfredse med video- behandling

Et mindre dansk studie har undersøgt, hvad 71 patienter synes om videobaseret alkoholbehandling versus ansigt til ansigt behandling. Studiet viser, at der er stor tilfredshed med begge behandlingsformer, men den tekniske del i videobehandlingen, kræver nogle forbedringer.Publiceret

01.06.17


Udgiver

Addictive Disorders & Their Treatment


Forfattere

 • Anette Søgaard Nielsen
 • Kristine Tarp
 • Anna Mejldal

Kategori

Videnskabelig artikel


Om undersøgelsen
I studiet indgik 39 patienter, der fik konventionel ansigt behandling og 32 patienter der, efter konventionel opstart, fik tilbudt mulighed for videre videobehandling. De to gruppers tilfredshed med behandlingen blev undersøgt ved at indhente patienternes vurderinger på følgende områder:

 1. Selve behandlingsforløbet
 2. Antallet af sessioner
 3. Muligheder for selv at have indflydelse på indholdet i ens behandling
 4. Mødet med terapeuten
 5. Samarbejde med andre instanser/institutioner

Patienttilfredshed med begge behandlingsformer
Undersøgelsen viste, at der ikke var forskel i de to patientgruppers tilfredshed med de to former for behandling. Patienter der havde fået videobehandling, var tilfredse eller meget tilfredse med alle parametrene. Det samme var gældende for de patienter, der havde fået ansigt til ansigt behandling.

Herudover blev de patienter, der fik videobehandling, bedt om at vurdere, hvor tilfreds de var med det tekniske udstyr ud fra tre parametre:

 1. Etablering af forbindelse
 2. Billedkvalitet
 3. Lydkvalitet

Generelt var patienterne godt tilfredse med, hvor nemt det var at etablere videoforbindelse til behandlingsstedet. De var også tilfredse med billedkvaliteten. Dog var patienterne ikke så tilfredse med lyden. Nogle oplevede, at der ikke var lyd på til at starte med eller at lyden indimellem forsvandt. Disse resultater er også bekræftet af andre studier.

Patienterne kom selv med idéer til, hvordan man kan øge tilfredsheden med det tekniske udstyr:

 1. Skriv i brugervejledningen at man skal tænde computeren på forhånd. Hvis computeren ikke har været tændt i nogen tid, skal den måske opdateres og genstartes.
 2. Installer videoprogrammet på patientens egen computer (for at få en bedre internetforbindelse) frem for at patienten skal benytte et mobilt bredbånd på en lånt computer.

Øjenkontakt er essentielt under videobehandling
Patienterne pointerede, at det er vigtigt at opnå øjenkontakt og at begge parter ikke taler samtidig. Dette var i nogle tilfælde problematisk via video. Desuden er det vigtigt, hvor kameraet er placeret. Ligeledes ønskede patienterne, at terapeuten kigger ind i kameraet og ikke ned. Herved har patienten bedre mulighed for at få øjenkontakt med terapeuten, hvilket hjælper patienten til at forstå terapeuten bedre. Patienterne gav udtryk for, at øjenkontakt er en forudsætning for videobehandling i form af kognitiv adfærdsterapi.

Andre studier bekræfter stor tilfredshed med videobehandling
Lignende studier rapporterer også stor tilfredshed med videobehandling. Her gav deltagerne udtryk for, at de følte sig afslappet og glade ved at have adgang til sundhedspersonalet. Flere deltagere rapporterede desuden, at de var mere komfortable med gruppesessioner over video end ved at deltage til en fysisk gruppesession.

Fremtidsperspektiver
Artiklens forfattere konkluderer, at tilbuddet om videobehandling kan blive et positivt element i behandlingen, og måske på sigt betyde en højere kvalitet i behandlingen, men det kræver, at det tekniske udstyr forbedres.


videobaseret behandling.JPG

Patient Satisfaction With Videoconferencing-based Treatment for Alcohol Use Disorders

 • Publiceret

  01.06.17

 • Side

  10

Forfattere

Anette Søgaard Nielsen Kristine Tarp Anna Mejldal

Download
134,5 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!