God social misbrugsbehandling

Formålet med rapporten er at give et overblik over, hvad den sociale behandlingsindsats inden for misbrugsbehandling består af, og hvad der virker, og på den måde bidrage til den løbende kvalitetsudvikling inden for misbrugsbehandling.Publiceret

01.01.01


Udgiver

KL


Forfattere

  • Birgitte Thylstrup

Kategori

Rapport


Den sociale indsats omfatter forskellige samtalebaserede interventioner og behandlingsmetoder, som ikke nødvendigvis involverer medicinsk behandling, men hvor tæt samarbejde med den sundhedsfaglige del af behandlingen er en forudsætning for at kunne imødekomme klienternes ofte komplekse problemstillinger. 

Rapportens hovedkonklusion er, at der er dokumentation for, at misbrugsbehandling virker op til 6 måneder efter afsluttet behandling.

Behandlingseffekten øges ikke nødvendigvis med stigende behandlingsintensitet, men når klienternes individuelle behov matches med en behandlingsindsats, der imødekommer disse behov, og som er fleksibel i forhold til ændringer i klienternes livssituation. 

Beslutninger om behandlingsindsatser bør involvere fokus på demografiske faktorer, misbrugskarakteristika og klientens individuelle og sociale ressourcer.

For at sikre fleksibilitet i behandlingen bør der arbejdes struktureret med løbende afklaring, monitorering og vurdering af det enkelte klientforløb eller af flere klientforløb over tid for særligt belastede misbrugere. Der opnås øget effekt ved en helhedsorienteret indsats, der integrerer socialt orienterede, metodespecifikke og sundhedsfaglige interventioner, og når der afsættes ressourcer til efterbehandling/opfølgende behandling. 

I tilfælde, hvor misbrug af alkohol eller stoffer er udtryk for en kompleks social og helbredsmæssig problematik, bør man prioritere længerevarende rehabilitering og opfølgning. Dette må ske i samspil med faktorer uden for behandlingen: boligsituation, inklusion i samfundet og deltagelse i sociale fællesskaber, herunder de fællesskaber, der kan være inden for uddannelse/beskæftigelse.

Anvendelse af en sagskoordinator/case manager øger chancen for, at klienten indgår i relevante tilbud, men er ikke i sig selv behandling af stofbrug.


God social misbrugsbehandling.PNG

God social misbrugsbehandling - Hvad virker og hvad kan der gøres

  • Publiceret

    01.01.01

  • Side

    30

Forfattere

Birgitte Thylstrup

Download
223,2 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!