Evaluering af "De drikker derhjemme"

Projektet ”De Drikker Derhjemme” er et åbent anonymt rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer i Københavns Kommune. Evalueringen omhandler resultaterne i projektet og afsluttes med anbefalinger for det videre arbejde.Publiceret

01.03.13


Udgiver

Viden- & kompetencecentret, Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns Kommune


Forfattere

 • Dan Orbe
 • Johanne Møller
 • Mette-Marie Damborg Andersen
 • Kåre Andersen

Kategori

Rapport


Denne evaluering beskæftiger sig med problemstillingen; børn i familier med alkoholproblemer i København. Desuden ses på arten af skader og risici, som forældres for store alkoholforbrug kan have for børn og unge. I evalueringen kan man yderligere læse om status på henvendelsesmønstre, beskrivelse af målgruppen samt opgørelse af projektets resultater. Derudover er der særligt fokus på samarbejdet med Børnefamiliecenter København (BFCK). De tidligere evalueringer omfatter analyser af henvendelsesmønsteret, målgrupperne og de problemstillinger, der arbejdes med i De Drikker Derhjemme

Evalueringen bygger på statistik over henvendelserne til projektet samt på interviews med samarbejdspartnere fra BFCK og interviews med alkoholkonsulenterne fra De Drikker Derhjemme.

Overordnet tyder evalueringen på, at projektet har haft positive resultater og er blevet en vigtig og integreret del af kommunens tidlige og forebyggende indsats. Der peges på at projektet har demonstreret gode resultater med en helhedsorienteret indsats, med fokus på inddragelse af forældre og netværk samt tæt samarbejde med BFCKs sagsbehandlere og gennem deltagelse i undersøgelses- og børnegrupper, sparring mv. Dog har det vist sig vanskeligt for projektet at involvere skoler og daginstitutioner i ønsket omfang.

De interviewede personer fra BFCK peger på fire væsentlige resultater af samarbejdet med De Drikker Derhjemme:

 • En større faglig forståelse for alkoholproblematikken hos sagsbehandlerne.
 • Sagsbehandlernes arbejde med børn i familier med alkoholproblemer er blevet professionaliseret.
 • Involveringen af projektet har ydet et væsentligt bidrag til etablering af et fælles fagligt sprog, tilgang og værdier omkring sager, der involverer børn og unge i familier med alkoholproblemer.
 • Samarbejdet med De Drikker Derhjemme har muliggjort en tydeligere rollefordeling mellem myndigheds- og rådgivnings/ekspertfunktionen.

Interviewpersonerne peger dertil på, at det er vigtigt at samarbejdet med de alkoholfaglige konsulenter er en fast og vedvarende ressource at trække på, således at den indhøstede viden og indarbejdede praksis forankres i organisationen.

Desuden adresseres både de mål som er og ikke er blevet indfriet.
Sidst gives der på baggrund af evalueringen af resultaterne en række anbefalinger. Herunder at projektet bør gøres permanent. Derfor anbefales det også at projektet udvides samt at de tilførte ressourcer øremærkes til en intensiveret indsats på skoler og institutioner

 


Skærmbillede 2018-01-28 kl. 17.31.53.png

Evaluering af projektet: De drikker derhjemme

 • Publiceret

  01.03.13

 • Side

  46

Forfattere

Dan Orbe Johanne Møller Mette-Marie Damborg Andersen Kåre Andersen

Download
805 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!