Unge, alkohol og stoffer

21 marts - 21 marts 2018 | Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, Lokale 35.01.06 | VIVE og Sociologisk Institut, KU

Sociologisk Institut på Københavns Universitet og VIVE (tidligere SFI) afholder konference om unge, alkohol og stoffer (15 til 25/26 år), på baggrund af flere års forskning på området.

Forskningsprojektet er finansieret af Rockwool Fonden og er et samarbejde mellem Sociologisk Institut på Københavns Universitet og forskere på VIVE. På konferencen vil forskningsprojektets bidragsydere præsentere fund fra både kvantitative og kvalitative undersøgelser af unges stof- og alkoholbrug.

Dagen afsluttes med en paneldiskussion af fundene og perspektiver på fremtidige løsninger. Til dette har arrangørerne inviteret relevante fagpersoner fra sundhedsområdet, rusmiddelbehandlingsområdet samt repræsentanter for gymnasier og erhvervsskoler.

Konferencen er åben for alle, der interesserer sig for området.