Udbud: Evaluering af Udbredelse af behandlings­modeller til unge i misbrug.

03 oktober 2016 | Udbud | SocialstyrelsenSocialstyrelsen udbyder opgaven med at udbrede behandlingsmodellerne U18, U-turn, MST-SA, PAV – Projekt Andre Valg til unge i alderen 15 til 25 år i misbrug.

U18, U-turn og MST-SA er afprøvet i 6 kommuner, og skal nu udbredes til op mode 9 andre kommuner. U18 og U-turn skal i første omgang udbredes i Ballerup (U18), Hedensted (U18), Slagelse (U-turn), Herlev (U-turn) og Fredericia (U-turn). MST-SA afprøves i projektets anden udbredelsesrunde.

Forbehandlingsprogrammet PAV – Projekt Andre Valg er udviklet i samarbejde med og implementeret på landets 8 sikrede institutioner. I dette projekt skal PAV udbredes til op mod 45 anbringelsessteder for unge. Det forventes, at de resultater, PAV viste på de sikrede institutioner, også vil være gældende for de anbringelsessteder, der vælger at implementere forbehandlingsprogrammet.

Den udbudte opgave

Med afsæt i de forskellige kontekster, modellerne skal udbredes i, er evalueringen delt i to delopgaver:

  • Delopgave 1: Implementerings- og effektevaluering af udbredelsen af modellerne MST-SA, U-turn og U18 i op mod 9 kommuner.
  • Delopgave 2: Implementerings- og effektevaluering af udbredelsen af PAV til op mod 45 institutioner for anbragte unge.

Formålet med evalueringen af Delopgave 1 er bl.a. at:

  • øge viden om modellernes virkning på den enkelte unge ift. specifikke parametre beskrevet i udbudsmaterialet. 
  • at dokumentere, i hvilken grad den opnåede effekt i det tidligere ”Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år” også sker, når andre kommuner implementerer modellerne, dvs. kommuner, der ikke har været med til at udvikle eller afprøve modellerne. Læs mere om den tidligere undersøgelse her.

Formålet med evalueringen af Delopgave 2 er bl.a. at:

  • at få viden om, hvorvidt den unge motiveres til at deltage i PAV, 
  • af få indblik i, om PAV er med til at skabe brobygning til et behandlingstilbud efter endt anbringelse 

Praktiske oplysninger:

Beløbsrammen er på 2.600.000 kr. ekskl. moms.

Projektperioden løber fra oktober 2016 til december 2019.

Frist for indgivelse af tilbud er 3. oktober 2016 kl. 12.