TUBA Konference 2017

24 januar - 25 januar 2017 | Odense Congress Center | TUBA

I det seneste årti har fokus på børn og unge af misbrugere været støt stigende. Flere og flere børn og unge søger hjælp til at håndtere deres problemer på grund af en opvækst i misbrugsfamilier.

TUBA har den unge i centrum og arbejder til stadighed med at udvikle kompetencer for fagpersoner og øge kendskabet til arbejdet med unge fra familier med problemer. Vi indsamler ny viden på området og opkvalificerer vores fagpersonale. Det vil vi gerne dele med fagpersoner fra hele landet.

TUBA inviterer derfor til konference med førende danske og udenlandske forskere og eksperter indenfor psykosocialt og psykoterapeutisk behandlingsarbejde. De deler ud af deres erfaringer, af ny forskning og resultater med fokus på professionelt at anvende terapi og rådgivning i psykosocialt behandlingsarbejde.

”Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler” er særligt for dig, der professionelt har berøring med udsatte børn og unge eller har rådgivnings- eller samtaleforløb med udsatte børn, unge og voksne fra familier med misbrugsproblemer eller andre dysfunktionelle forhold.

På konferencen får du input til dit arbejde, får skærpet dine kompetencer og indsigt i dynamikkerne i familier med svære problemer og i de unges reaktionsmønstre. Alt sammen gennem oplæg og vidensdeling, der kan hjælpe og inspirere dig i dit arbejde.

På konferencen vil der også være mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre engagerede kollegaer og fagfolk i behagelige rammer i Odense.