Stigma og myter om alkohol - konsekvenser og modspil

30 november 2016 | Fællessalen på Christiansborg | Landsforeningen Lænken

Et bekymrende stort antal danskere med alkoholproblemer søger ikke offentlig behandling, selv om den både er gratis og kan foregå ambulant. Skyldes det alene manglende viden om, hvor man skal henvende sig? Eller er den måde, alkoholproblemer italesættes og reguleres på, en langt større udfordring for alkoholbehandlingen og -forebyggelsen end det manglende kendskab til de kommunale tilbud?
På konferencen vil  forskere, politikere og praktikere sammen med deltagerne diskutere konsekvenserne af stigmatiseringen både for det enkelte individ og for samfundet, herunder hvad der skal til for at afstigmatisere alkoholområdet.

Tilmelding og pris:
Da konferencen afholdes på Christiansborg er tilmelding påkrævet og skal foretages senest d. 4. november 2016.

Prisen er kr. 450 (incl. morgenkaffe og sandwiches til frokost). Der er begrænset antal pladser, som tildeles efter 'først til mølle'.

Målgruppe: Fagfolk som arbejder med alkoholbehandling og -forebyggelse samt beslutningstagere og andre med interesse for området.

 

Flemming Møller Mortensen (S), næstformand i folketingets sundhedsudvalg, er vært for konferencen, som arrangeres af Landsforeningen Lænken med støtte fra Alkohol & Samfund.