Søg om midler til en effektiv forebyggende indsats

04 maj - 04 maj 2016 | Ansøgning til pulje | SocialstyrelsenSocialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på i alt 9,0 mio. kr., som kommuner kan ansøge med henblik på at investere i en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

 

Målet er, at flere udsatte børn og unge får en tidligere forebyggende indsats, herunder at der sættes tidligere ind, at der arbejdes mere forebyggende, og at indsatsen er kvalificeret og skaber progression for det enkelte barn eller ung. 


Der kan ansøges om midler til:

  • Nye indsatser og metoder, der styrker den tidlige forebyggende tilgang i den samlede kommunale indsatsvifte. 
  • Tiltag eller metoder der styrker det tværfaglige samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud, skoler, PPR og børnemyndighedsområdet. 
  • Afprøvning af vidensbaserede metoder og redskaber til opfølgning på mål og progression af indsatsen hos barnet eller den unge.
  • Opkvalificering eller uddannelse af medarbejdere i nye løsninger og metoder.
  • Udbredelse af allerede eksisterende og velfungerende initiativer i kommunerne til en styrkelse af tidligere forebyggende indsatser. 
  • Personaleressourcer til opstart af nye tiltag eller opgaver i forbindelse med en styrkelse af tidlige forebyggende indsatser.

Målgruppe

Målgruppen er socialt udsatte børn, unge og deres familier, der har behov for særlig støtte eller er i risiko for at udvikle behov for særlig støtte.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 4. maj 2016 kl. 12.

Ansøgerkreds

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. 
Det kan være kommuner som enten er

1) partnerskabskommuner i Socialstyrelsens Projekt Partnerskabskommuner,

2) referencekommuner i Socialstyrelsens Projekt Partnerskabskommuner

3) kommuner, der er indstillet på at gennemføre et rådgivningsforløb, der udbydes af Socialstyrelsen.

 

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.