Pulje: Metode- og kompetence­udvikling af døgnbehandling­tilbud til gravide

08 august 2016 | Ansøgning til pulje | SundhedsstyrelsenEt stort forbrug af alkohol og andre rusmidler under en kvindes graviditet kan føre til alvorlige medfødte rusmiddel­skader hos barnet med livslange handicaps til følge.

  • Mellem 50 og 100 nyfødte børn udvikler abstinenser efter fødslen som følge af moderens rusmiddel­forbrug 
  • 11 – 13 børn af hver fødsels­årgang får i gennemsnit stillet diagnosen føtalt alkohol­syndrom, som er den alvorligste af de medfødte alkohol­skader 
  • Ud over de menneskelige omkostninger for børnene og deres familier kan børnenes problemer medføre store udgifter for samfundet  
En lille gruppe af særligt sårbare og udsatte gravide kvinder med betydelige rusmiddel­problemer har vist sig svære at fastholde i et kontinuerligt behandlings­forløb i den ambulante behandling i de regionale familie­ambulatorier og i kommunernes alkohol- og stof­behandling. Disse gravide kvinder har brug for hjælp på døgnbasis for at forebygge eller nedsætte risikoen for, at deres børn får medfødte rusmiddel­skader og helbreds­problemer.  

Døgn­behandling af høj kvalitet er vigtigt

Kommuner inviteres derfor til at søge om satspuljen ”Metode- og kompetence­udvikling af et til to behandlings­tilbud til døgn­behandling af gravide kvinder med alkohol- og stof­problemer”.

Puljen er afsat til at udvikle døgn­behandlings­tilbud af høj kvalitet. Det skal ske i et skærmet tilbud i en model med stor inspiration fra Borgestad­klinikken i Norge. Klinikken har 20 års solid erfaring med behandling af denne gruppe udsatte gravide kvinder og deres familier, og behandlere fra Borgestad­klinikken vil stå for metode- og kompetence­udviklings­forløbet.

En eller flere kommuner sammen kan søge puljen

I satspulje­aftalen for 2016 – 2019 har regeringen og de øvrige satspulje­partier afsat midler til en styrket indsats for gravide med et misbrug, herunder til indsatsen med metode- og kompetence­udvikling af døgn­behandlingen. Indsatsen skal både sikre kvalitets­udviklingen af døgn­behandling til de gravide kvinder og medvirke til, at kommunerne i forbindelse med døgn­behandling opfylder deres lovmæssige pligt til at tilbyde kvinderne en kontrakt med mulighed for tilbageholdelse. 

Kommuner kan søge puljen alene eller flere kommuner kan gå sammen om det. Kommunerne kan selv stå for døgn­behandlings­tilbuddet eller vælge at indgå et samarbejde med regionen eller en privat udbyder om det.