Pulje til at forbedre behandlingen af borgere med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer

27 februar - 17 april 2017 | Pulje | Sundhedsstyrelsen

Ny pulje til regionale fælleskurser for medarbejdere fra behandlingspsykiatrien, psykosociale tilbud og rusmiddelbehandlingen. 

For at styrke de gode forløb og sammenhængen i indsatsen for borgere med psykiske lidelser og samtidige rusmiddelproblemer er der via satspuljemidler oprettet en pulje på 8. mio. kr. til fællesundervisning af medarbejdere i den regionale psykiatri og de kommunale psykosociale tiltag samt rusmiddelbehandlingen.Der kan ydes støtte til fælles undervisning for både det sundheds- og socialfaglige personale

Kurserne skal samtidig også forbedre samarbejdsmulighederne og arbejdet med de koordinerende indsatsplaner. Desuden skal undervisningen generelt styrke anvendelsen af anerkendte metoder og eksisterende redskaber i indsatsen og behandlingen af borgeren – og skabe sammenhæng i indsats, stabile rammer og reduktion i voldsepisoder. .

Undervisningen kan for eksempel handle om:

  • Klarlægning af ansvarsfordelingen mellem de forskellige behandlingstilbud.
  • Hvordan man gør brug af de eksisterende koordinationsredskaber mellem den regionale psykiatri og de kommunale psykosociale tilbud.
  • Hvilke regler, der er i forbindelse med retspsykiatriske patienters dom til behandling og dom til misbrugsbehandling. Hvad reglerne er for at videregive oplysninger.
  • Virksomme metoder i forhold til voldsforebyggelse, medicinpædagogik og konfliktnedtrapning.

Puljen indgår i satspuljeaftale for 2017-2020, hvor det fremgår, at der i perioden 2017-2018 afsætte i alt 8 mio. kr. til fælles undervisning i eksisterende redskaber, metoder mv. for medarbejdere i den regionale psykiatri og de kommunale psykosociale tilbud samt rusmiddelbehandlingssteder.  

Puljen kan ansøges af regioner i samarbejde med én eller flere kommuner. Ansøgningsfristen er den 17. april 2017.