Nordisk Implementerings­konference

28 maj - 30 maj 2018 | Radisson Blu Scandinavia Hotel, København | European Implementation CollaborativeNordisk Implementeringskonference afholdes af European Implementation Collaborative (EIC) og seks danske organisationer: Socialstyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, koncernenheden Produktion, Forskning og Innovation (PFI),  Enheden for Klinisk Alkoholforskning SDU, Amager- og Hvidovre Hospital, CLIO AAU.

Konferencen omhandler implementering - hvordan man indfører ændringer eller nye metoder. Implementeringsprocessen har en afgørende betydning for om et projekt lykkes. Det gælder på alkoholområdet – som andre områder.

Konferencen udgør en platform for vidensudveksling og kritisk debat blandt folk der arbejder med implementering i praksis, forskning og politik. Deltagerne vil høre om og diskutere metoder til effektivt at integrere forskning i praksis og politik - hvad enten det drejer sig om uddannelse, social velfærd eller sundhed.

Målgruppen for konferencen er fagfolk, der arbejder inden for sundhed, social velfærd og uddannelse.