KL's Rusmiddel-konference 2016

10 oktober 2016 | Hotel Comwell Kolding | KL

KL indbyder hermed til den årlige Rusmiddel­konference. I år finder konferencen sted den 10. oktober på Comwell Kolding. 

  • Er tiden moden til en diskussion om, hvorvidt besiddelse af stoffer til eget brug skal afkriminaliseres?
  • Er systemet gearet til at tage udgangs­punkt i brugernes egne oplevelser og selv­opfattelse gennem et rehabiliterende og habiliterende sigte?
  • Er udviklingen af forløbs­programmer og pakke­løsninger nu også egnet til de mange­artede problemstillinger, som socialt udsatte har eller skaber vi reelt nogle kasser, der ikke passer?
  • Er de eksisterende data af effekter og dokumentation på rusmiddel­området gode nok – eller skal der et andet registrerings­system til?

Det er nogle af de høj­aktuelle spørgsmål, som bliver sat til debat, når KL inviterer til den årlige Rusmiddel­konference.

Socialt udsatte, herunder borgere der er afhængige af et eller flere rusmidler, har også i 2016 været et hot politisk tema. Dels har en del af debatten kredset om økonomien og især de store udgifter, som det specialiseret område er præget af, dels har debatten været koncentreret om den store ulighed i sundhed, der er blevet påvist. Her er det blevet meget tydeligt, at der er behov for en anderledes tilgang, hvor især støtten til at kunne begynde og fastholde livsstils­ændringer er centrale.

Vi fortsætter den heftige debat på Rusmiddel­konferencen med en blanding af oplæg i plenum og sessioner, hvor der er mulighed for dialog med oplægs­holdere og de øvrige deltagere. De forskellige oplægs­holdere vil i deres indlæg både berøre de kommunale udfordringer og pege på løsnings­forslag, som kan inspirere kommunerne i det videre arbejde med misbrugs­området.

Målgruppe

Ledere, sagsbehandlere og særligt interesserede politikere tilknyttet misbrugs­området, samt andre aktører på området.

Hvornår

10.10.16

Sted

Hotel Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Pris

1.995,- pr. person ex. moms (tilmelding er bindende)

Tilmeldingsfrist

07.10.16

Betalingsform

Tilmeldingen er bindende og faktura sendes efter konferenceafholdelse

Antal deltagere

600 deltagere - Tilmelding foregår efter "først-til-mølle"-princippet

Yderligere information

Konferencens faglige del: Konsulent Rafai Atia, raf@kl.dk, 3370 3486

Konferencens praktiske del og tilmelding: Chefsekretær Line Schubert, lisc@kl.dk, 3370 3626

Udstillere: Mette Bohmann Lystoft, mebl@kl.dk, 3370 3023

Stande

Er du interesseret i at deltage med en stand på KL’s Rusmiddelskonference 2016? Læs om muligheden for at udstille på:www.kl.dk/rusmiddelkonference2016-udstiller eller kontakt udstillerkoordinator Mette Bohmann Lystoft mebl@kl.dk 3370 3023

Er du forhindret i at komme

Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte KL, Chefsekretær Line Schubert, lisc@kl.dk, 3370 3626. Du er velkommen til at overdrage din plads til en kollega, dog kun efter forudgående aftale med KL.