KL sundheds­konference 2016

26 januar 2016 | Hotel Comwell Kolding | KL

"Sammen om sundhed – ung som ældre” 

Konferencen tager afsæt i KL’s nye sundhedsudspil og du kan være med til at debattere, hvordan vi styrker det nære sundhedsvæsen. KL’s udspil og arbejdet med en kommende plan for det nære sundhedsvæsen vil blive debatteret på konferencen.

De ca. 20 supersygehuse står snart klart og nu er fokus rettet mod et styrket nært sundhedsvæsen. Men hvad er opgaverne, hvilke kompetencer kræver det og hvad med ressourcer? Vi debatterer sammen med bl.a. Praktiserende Lægers Organisation, Sundheds- og ældreministeren, Danske Patienter og regionerne om, hvordan vi bedst samarbejder om et styrket nært sundhedsvæsen, så vi får et samlet stærkt sundhedsvæsen.

Læs mere her