KABS Stofmisbrugs­konference 2018

12 marts - 13 marts 2018 | Crowne Plaza Copenhagen Towers | KABS viden

Årets Stofmisbrugskonference fra KABS fordeler sig i år mellem mellem plenumpræsentationer og parallelsessioner og stiller skarpt på tre spor: Børn og unge, voksne og ældre samt ledelse, data og økonomi.

Konferencen spænder fra praksis og metode til forskning og socialpolitik. I år er der blandt andet oplæg om Binge-drinking og risikoadfærd, integreret behandling af unge med dobbeltdiagnose og kreative metoder i tilbagefaldsforebyggelse. Og deltagerne selv er en frugtbar blanding af forskellige professioner - socialfolk og sundhedsfaglige, ledere og embedsværk fra private og offentlige tilbud, kommuner, regioner, styrelser og ministerier, NGO og forskningsinstitutioner.

Pris
Konferencepakke for begge dage (deltagergebyr eksklusiv hotel): 3.450 kr.
Deltagelse i festmiddag d. 12. marts kan tilkøbes for kr. 375 kr.