Implementering af evidensbaserede indsatser - konferencedag

07 september 2016 | Sinatur Hotel Storebælt | Enheden for Klinisk Alkoholforskning, SDU - Syddansk Universitet

Der er i dag megen fokus på, at vi alle skal anvende evidensbaserede indsatser, både når vi arbejder med behandling og med rehabilitering. Der er mindre fokus på, hvordan man implementerer indsatserne, så de bliver alment accepteret i institutionen, reelt kommer i brug og kommer borgeren til gode. Konferencen vil beskrive, hvad man skal være opmærksom på, når man skal implementere evidensbaserede indsatser – og have et særligt fokus på implementeringsledelse. Der vil desuden blive givet mange gode praksis-eksempler fra både små og større kommunale og regionale institutioner. Konferenceudgiften dækker konference, samt forplejning d. 7. september fra kl. 9.00 - 16.00 på Sinatur Hotel Storebælt I Nyborg.

Pris: 1.500 kr. inkl. moms.

Der er plads til 100 deltagere på konferencen.

Har du spørgsmål angående konferencedagen, så kontakt Jena Weber på telefon nr. 99 44 95 53 eller mail: jeweber@health.sdu.dk