Tillæg til den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkohol­afhængighed

02 januar 2017 | Høring | Sundhedsstyrelsen

NKR´ene  om alkoholbehandling udvides

Sundhedsstyrelsen har sendt en udvidelse af de Nationale Kliniske Retningslinjer om behandling af alkoholafhængighed i høring. Udvidelsen omhandler forholdet mellem de fire godkendte lægemidler til alkoholafhængighed; naltrexon, acamprosat, disulfiram og nalmefen.

Sundhedsstyrelsen udgav i marts 2015 en national klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed, hvis formål var at højne og ensarte kvaliteten af den specialiserede alkoholbehandling i Danmark. Sundhedsstyrelsen har i dag sendt et tillæg til denne retningslinje i høring.

I den oprindelige retningslinje sås isoleret på, om der skulle bruges farmakologisk behandling i tillæg til struktureret samtalebehandling, men ikke om det ene lægemiddel er bedre end det andet. I tillægget til den nationale kliniske retningslinje tages der derfor stilling til, hvordan de fire godkendte lægemidler til alkoholafhængighed; naltrexon, acamprosat, disulfiram og nalmefen indbydes forholder sig til hinanden.

Retningslinjen er i høring frem til den 2. januar 2017.