Høring over helt ny vejledning om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere

25 maj 2017 | Høring | Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt en hel ny vejledning om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven i høring. Høringssvar skal sendes senest torsdag den 25. maj 2017 til ministeriet. Alle har ret til at fremsende et høringssvar.

 

Ministeriet har sendt Vejledning om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven i ekstern høring den 27. april 2017. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af sundhedslovens §§ 141 b-141 f, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, og bekendtgørelse nr. 1649 af 16. december 2016 om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.

Vejledningen afløser vejledning nr. 18 af 11. februar 2008 om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. Vejledningen uddyber reglerne om kommunernes muligheder for og forpligtelse til at tilbyde gravide kvinder med et misbrug af alkohol en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse.

Vejledningen er målrettet kommunale myndigheder samt ledere og medarbejdere på de døgnbehandlingstilbud, der efter aftale med den visiterende kommune behandler gravide kvinder med et misbrug af alkohol i henhold til sundhedslovens bestemmelser herom. Det bemærkes, at der er foretaget en omfattende gennemskrivning i forhold til vejledning nr. 18 af 11. februar 2008 om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling, herunder en ændring i vejledningens opbygning med henblik på at lette læsningen og forståelsen af reglerne.

 

Sundheds- og Ældreministeriet skal bede om, at eventuelle bemærkninger til vejledningen fremsendes senest torsdag den 25. maj 2017 til dpt@sum.dk og lpe@sum.dk. Eventuelle spørgsmål kan ligeledes fremsendes hertil.

 

Alt høringsmateriale ligger på  https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60554