Fra forbrug over afhængighed til misbrug

27 april 2017 | Odin Havnepark, Odense | LOS - De private sociale tilbud

På LOS seminaret vil der med udgangspunkt i begreberne afhængighed og misbrug blive arbejdet med at få udarbejdet nogle fagpolitiske udspil, som LOS kan arbejde videre med overfor politikerne, for at sikre de bedst mulige forhold for udsatte borgere med alkohol og stof problemer.

Hvordan kan vi tænke behandling anderledes end vi gør i dag, så den kan tage højde for alle de forskellige problematikker og kombinationen af problematikker som ses hos borgere.