Ansøg om midler fra puljen for sundhedsfremme og sygdoms­forebyggelse 2019

04 september - 12 oktober 2018 | | SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen åbner nu for ansøgninger til ”Puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2019”. Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge midler til indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller danne baggrund for arbejdet med at fremme sundheden og forebygge sygdom.

Ansøgningsfristen er fredag den 12. oktober 2018 kl. 12.

Det er primært foreninger og organisationer med et non-profit sigte, der kan komme i betragtning til at modtage tilskud. Derudover kan forskningsinstitutioner søge om midler på monitoreringsområdet.

Der vil være cirka 5,2 millioner kroner til udmøntning i 2019 (under forudsætning af at finanslov 2019 bliver vedtaget). Tilskud bliver givet til konkrete aktiviteter og ikke til generel drift. 

Information om kriterier for hvert prioriteret indsatsområde og om krav til ansøgningen og ansøgere: Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse 2019